Nietykalność cielesna funkcjonariusza

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza stanowi typ kwalifikowany przestępstwa nietykalności cielesnej.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 

Przez naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza należy rozumieć działanie takie jak w typie podstawowym tego przestępstwa. Informacje na ten temat są zamieszczone przez adwokata Kancelarii w tym artykule.

Jest to przestępstwo umyślne, przy czym konieczne jest ustalenie czy sprawca obejmował swoją świadomością, iż jego działanie skierowane jest przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu lub osobie do pomocy mu przybranej oraz że ma ono związek z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. W przeciwnym razie brak będzie znamion omawianego przestępstwa.

W przypadku, gdy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Doświadczenie adwokackie pozwala mi powiedzieć, że bardzo często w tego typu sprawach dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, które wywołane zostało poprzez jego niewłaściwe zachowanie. Najważniejsze jest udowodnienie tej okoliczności w sprawie karnej przed sądem.

 

Po więcej informacji na ten temat zapraszam do kontaktu z naszymi adwokatami.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

12.05.2015 r.