Oszustwo przez sklep internetowy

Obecnie ok. 80% zakupów dokonywane jest przez Internet, niestety z roku na rok liczba nieuczciwych sprzedawców rośnie.

 

Istotą oszustwa internetowego jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności należytego pojmowania przedsiębranego działania w sieci. Podstawą prawną oszustwa internetowego jest artykuł 286 Kodeksu karnego - treść przepisu dostępna jest na stronie Kancelarii Adwokackiej.

W przypadku, gdy zamówiony i opłacony przez Internet towar w wyznaczonym czasie nie zostanie doręczony, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą informując go o braku otrzymania przesyłki z towarem. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Gdy sprzedawca twierdzi, że towar został wysłany, należy poprosić go o podanie numeru przesyłki w firmie kurierskiej, w celu ustalenia co stało sie z przesyłką. Jeśli zaś sprzedawca nie odpowiada, należy niezwłocznie w formie pisemnej wysłać do niego pismo z żądaniem wydania towaru.

Następnie należy złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Można dokonać tego w formie pisemnej lub ustnej, wraz z szczegółowym opisem sprawy. Zawiadomienie może przygotować również prawnik w Twoim imieniu, działając jako pełnomcnik. Najlepiej przekazać policji potwierdzenie zamówienia, dokonania opłaty, próby skontaktowania się ze sprzedawcą. Jednocześnie warto zainicjować sprawę cywilną o wydanie rzeczy, w tym celu składając do sądu stosowny pozew.

W przypadku, gdyby policja odmówiła wszczęcia dochodzenia bądź umorzyła sprawę, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na tę decyzję.

 

Zostałeś okradziony przez Internet? Skorzystaj z pomocy prawnej naszych adwokatów karnistów.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

12.07.2016 r.