POSIADANIE NARKOTYKÓW

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje sam już fakt posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

[…]

czytaj więcej...

OBRÓT NARKOTYKAMI

Za dilera narkotyków należy uznać osobę, która wprowadza w obrót narkotyki lub uczestniczy w tej czynności.
[…]

czytaj więcej...

Popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków

Osoba przez sam fakt posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych dopuszcza się popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków.

[…]

czytaj więcej...

Minimalna ilość posiadanych narkotyków

Jaka ilość narkotyków oraz jakiego rodzaju jest już posiadaniem narkotyków w rozumieniu prawa karnego?

[…]

czytaj więcej...

Złagodzenie i zaostrzenie odpowiedzialności za posiadanie narkotyków

Ze względu na ilość posiadanych narkotyków oraz ich rodzaj możliwe jest zaostrzenie odpowiedzialności oraz jest złagodzenie.

[…]

czytaj więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków

W sprawie o posiadanie narkotyków np. marihuany warto jest wnioskować prokuratorowi o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
[…]

czytaj więcej...

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Posiadanie narkotyków jest w Polsce czynem karalnym. Dla bytu tego czynu zabronionego nie ma znaczenia ilość posiadanych narkotyków. Jednakże istnieje możliwość umorzenia postępowania przez prokuratora w sytuacji posiadania nieznacznej ilości narkotyków, a nawet warunkowego umorzenia postępowania.

[…]

czytaj więcej...

Nieznaczna ilość posiadanych narkotyków

Osoba posiadająca nieznaczoną ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych ma możliwość skorzystania z dobrodziejstwa umorzenia postępowania przez prokuraturę. 

[…]

czytaj więcej...