SPOWODOWANIE WYPADKU DROGOWEGO

Spowodowanie wypadku jest przestępstwem skutkowym, dla którego ważności niezbędne jest ustalenie, że pomiędzy naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu a zaistniałym wypadkiem zachodzi związek przyczynowy.

[…]

czytaj więcej...

Zakaz prowadzenia pojazdów

Dodatkową kary dla sprawcy wypadku jest możliwość orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat 10.

[…]

czytaj więcej...

Przesłanki spowodowania wypadku drogowego

Aby mogło dojść do przestępstwa spowodowania wypadku w komunikacji muszą kumulatywnie (łącznie) wystąpić dwie okoliczności, a mianowicie:

[…]

czytaj więcej...

Naruszenie zasad ruchu drogowego

Jedną z podstawowych zasad prawa drogowego jest  zasada ograniczonego zaufania, zgodnie z którą wymagane jest, aby kierujący pojazdem bacznie obserwował drogę i innych uczestników ruchu, przewidując możliwość ich nieprawidłowego zachowania się i właściwą na nie reakcję.

[…]

czytaj więcej...

Zaostrzenie karalności spowodowania wypadku drogowego

Sprawca wypadku drogowego w pewnych sytuacjach będzie podlegał zaostrzenej karalności.
[…]

czytaj więcej...

Surowe kary dla kierowców od 1 czerwca 2017 roku

Od dnia 1 czerwca 2017 roku obowiązywać będzie nowela kodeksu karnego i innych ustaw, sankcjonująca w sposób rygorystyczny przestępstwa drogowe.
[…]

czytaj więcej...