Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w
prawie karnym

Udzielamy pomocy prawnej na rzecz: 

pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz skazanych

Skuteczna Kancelaria Adwokacka w sprawach karnych

Adwokat Rafał Biernacki

Zapewniamy Klientom:

udział adwokata w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

O kancelarii

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Rafał Biernacki, specjalizujący się w zagadnieniach prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, skarbowego, wykonawczego oraz wykroczeń.

Kancelaria Adwokacka udziela doradztwa prawnego pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym oraz skazanym. W szczególności zapewniamy porady i konsultacje prawne, udział w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w tej dziedzinie prawa, pozwala adwokatom i aplikantom adwokackim z zespołu prawników Kancelarii w sposób w pełni kompleksowy i rzetelny działać w imieniu oraz na rzecz naszych Klientów.

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci karniści dla których fundamentem pracy jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Klienci doceniają naszych adwokatów: za profesjonalizm, skuteczność, respektowanie tajemnicy adwokackiej oraz indywidualne podejście.

Sprawy

Sprawa karna w prokuraturze

Prokurator w ramach śledztwa/dochodzenia prowadzi i nadzoruje sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego.
[…]

czytaj więcej...

Sprawa karna w sądzie

Wraz z wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu, sprawa karna prowadzona jest przez sąd rejonowy albo sąd okręgowy.

[…]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku

Po ogłoszeniu wyroku w sprawie karnej, każda ze stron ma możliwość wniesienia apelacji do sądu odwoławczego .
[…]

czytaj więcej...

Kasacja

Kasacja może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego postępowanie.

[…]

czytaj więcej...

Wniosek o wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia dotyczy wyłącznie prawomocnego orzeczenia  wydanego w postępowaniu sądowym.

[…]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe rozpoznaje od razu sąd, bez konieczności kierowania sprawy na policję/prokuraturę przy pomocy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony uprawniony jest do wniesienia aktu oskarżenia do sądu w sytuacji określonej prawem, gdy oskarżyciel publiczny tego nie uczyni.

[…]

czytaj więcej...

Publikacje

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu nowego, ciężkiego przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Prawnik karnista naszej Kancelarii przygotował do pobrania wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

[…]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku karnego

Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

[…]

czytaj więcej...

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Prywatny akt oskarżenia można wnieść do sądu jedynie w sprawach z oskarżenia prywatnego, czyli w sprawach karnych dotyczących np. zniesławienia, znieważania, spowodowania lekkiego uszczerbku ciała.
[…]

czytaj więcej...

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy

Jakie są koszty zastępstwa adwokackiego? Wynagrodzenie kancelarii tzw. honorarium adwokackie jest ustalane każdorazowo indywidualnie z klientem w oparciu o poniższe warunki:

[…]

czytaj więcej...

Zatrzymanie

Jak wskazują przepisy Kodeksu postępowania karnego, każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

[…]

czytaj więcej...

Wyrok łączony

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania

Przed sądem prawnicy często wnioskują o warunkowe umorzenie postępowania, przy czym należy pamiętać, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, jeżeli:

[…]

czytaj więcej...

Oferta

W ramach oferty Kancelaria Adwokacka zapewnia:

  • porady prawne (udzielane przez prawnika - karnistę, w siedzibie Kancelarii bądź przy pomocy kontaktu telefonicznego);

  • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym w Warszawie oraz w całej Polsce prowadzonym przez policję, prokuraturę;

  • reprezentację w postępowaniu sądowym w Warszawie oraz w całej Polsce we wszystkich instancjach w postępowaniu karnym, kasacyjnym oraz wykonawczym;

  • sporządzanie zażalenia, apelacji oraz innych pism procesowych;

  • składanie skargi oraz wniosków na etapie postępowania przygotowawczego;

  • sporządzenie kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania, gdzie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (tzw. przymus adwokacki);
  • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia oraz subsydiarnego aktu oskarżenia;

  • udział podczas przesłuchania na policji lub na rozprawie przed sądem z adwokatem.

Referencje

Firma Tympress Zbigniew Łuniewski potwierdza dobrą i owocną współpracę z Kancelarią Adwokacką Adwokata Rafała Biernackiego w ramach świadczonej przez nią usługi prawnej.

Adwokat Rafał Biernacki to profesjonalista, który pozytywnie zaskakuje dyspozycyjnością, indywidualną formą obsługi prawnej oraz poziomem merytorycznym, co sprawia, że jest godny polecenia, nawet najbardziej wymagaiącym klientom. Warto skorzystać z usług prawnych w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Biernackiego.

Rekomendujemy obsługę prawną w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Biernackiego, jako rzetelną i profesjonalną kancelarię adwokacką z Warszawy.

Kancelaria daje pełną gwarancję co do poziomu merytorycznego, zaangażowania oraz terminowości w świadczonych usługach adwokackich. Nasza firma darzy Adwokata Rafała Biernackiego i jego prawników z zespołu Kancelarii pełnym zaufaniem oraz polecamy współpracę z kancelarią adwokacką.

Spółka Vulcan Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rekomenduje Kancelarię Adwokacką Adwokata Rafała Biernackiego, jako profesjonalną i rzetelną kancelarie świadczącą usługi prawne.

Adwokat Rafał Biernacki charakteryzuje się zaangażowaniem i perfekcyjnym przygotowaniem merytorycznym, dzięki czemu kompetentnie i bardzo sprawnie przeprowadzona została nasza sprawa. Polecam wszystkim skorzystanie z usług prawnych u Adwokata Rafała Biernackiego.

HS Dress rekomenduje usługi prawne w warszawskiej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Biernackiego świadczone dla klientów korporacyjnych.

Adwokat Rafał Biernacki to doświadczony specjalista w swojej dziedzinie. Dzięki jego zaangażowaniu, rzetelnie i terminowo wykonywanej obsługi prawnej, polecamy go jako skutecznego pracownika.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Kancelarią Adwokacką i polecamy skorzystanie z doradztwa prawnego w Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Adwokata Rafała Biernackiego, jako rzetelną i profesjonalną kancelarię adwokacką z Warszawy.

Kancelaria daje pełną gwarancję co do poziomu merytorycznego, zaangażowania oraz terminowości w świadczonych usługach adwokackich w zakresie Obsługi prawnej firmy.