Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w
prawie karnym

Udzielamy pomocy prawnej na rzecz: 

pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz skazanych

Skuteczna Kancelaria Adwokacka w sprawach karnych

Adwokat Rafał Biernacki

Zapewniamy Klientom:

udział adwokata w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

O kancelarii

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Rafał Biernacki, specjalizujący się w zagadnieniach prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, skarbowego, wykonawczego oraz wykroczeń.

Kancelaria Adwokacka udziela doradztwa prawnego pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym oraz skazanym. W szczególności zapewniamy porady i konsultacje prawne, udział w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w tej dziedzinie prawa, pozwala adwokatom i aplikantom adwokackim z zespołu prawników Kancelarii w sposób w pełni kompleksowy i rzetelny działać w imieniu oraz na rzecz naszych Klientów.

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci karniści dla których fundamentem pracy jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Klienci doceniają naszych adwokatów: za profesjonalizm, skuteczność, respektowanie tajemnicy adwokackiej oraz indywidualne podejście.

Publikacje

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu nowego, ciężkiego przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Prawnik karnista naszej Kancelarii przygotował do pobrania wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

[…]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku karnego

Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

[…]

czytaj więcej...

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Prywatny akt oskarżenia można wnieść do sądu jedynie w sprawach z oskarżenia prywatnego, czyli w sprawach karnych dotyczących np. zniesławienia, znieważania, spowodowania lekkiego uszczerbku ciała.
[…]

czytaj więcej...

Oferta

W ramach oferty Kancelaria Adwokacka zapewnia:

  • porady prawne (udzielane przez prawnika - karnistę, w siedzibie Kancelarii bądź przy pomocy kontaktu telefonicznego);

  • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym w Warszawie oraz w całej Polsce prowadzonym przez policję, prokuraturę;

  • reprezentację w postępowaniu sądowym w Warszawie oraz w całej Polsce we wszystkich instancjach w postępowaniu karnym, kasacyjnym oraz wykonawczym;

  • sporządzanie zażalenia, apelacji oraz innych pism procesowych;

  • składanie skargi oraz wniosków na etapie postępowania przygotowawczego;

  • sporządzenie kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania, gdzie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (tzw. przymus adwokacki);
  • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia oraz subsydiarnego aktu oskarżenia;

  • udział podczas przesłuchania na policji lub na rozprawie przed sądem z adwokatem.

Akty prawne